Ngày ban hành:
09/10/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
08/06/2017
Ngày hiệu lực:
08/06/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
26/11/2015
Ngày hiệu lực:
26/11/2015
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thủ tục cấp, gia hạn giấy phép dạy thêm, học thêm trong nhà trường
Ngày ban hành:
30/07/2013
Ngày hiệu lực:
30/07/2013
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thủ tục cấp, gia hạn giấy phép dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường
Ngày ban hành:
30/07/2013
Ngày hiệu lực:
30/07/2013
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thuyên chuyển giáo viên từ các tỉnh khác về
Ngày ban hành:
09/07/2015
Ngày hiệu lực:
09/07/2015
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
NQ 36a/NQ-CP của chính phủ về chính phủ điện tử
Ngày ban hành:
14/10/2015
Ngày hiệu lực:
14/10/2015
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn thực hiện dạy thêm, học thêm cấp THCS năm học 2015-2016
Ngày ban hành:
03/09/2015
Ngày hiệu lực:
03/09/2015
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quy định dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành:
25/12/2012
Ngày hiệu lực:
25/12/2012
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông tư quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
Ngày ban hành:
20/12/2012
Ngày hiệu lực:
20/12/2012
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông tư 17 - Quy định về Dạy thêm, học thêm
Ngày ban hành:
16/05/2012
Ngày hiệu lực:
16/05/2012
Trạng thái:
Đã có hiệu lực