NQ 36a/NQ-CP của chính phủ về chính phủ điện tử
Ngày ban hành:
14/10/2015
Ngày hiệu lực:
14/10/2015
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn thực hiện dạy thêm, học thêm cấp THCS năm học 2015-2016
Ngày ban hành:
03/09/2015
Ngày hiệu lực:
03/09/2015
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quy định dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành:
25/12/2012
Ngày hiệu lực:
25/12/2012
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông tư quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
Ngày ban hành:
20/12/2012
Ngày hiệu lực:
20/12/2012
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông tư 17 - Quy định về Dạy thêm, học thêm
Ngày ban hành:
16/05/2012
Ngày hiệu lực:
16/05/2012
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ban hành quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và học sinh THPT
Ngày ban hành:
12/12/2011
Ngày hiệu lực:
12/12/2011
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quy định mức thu học phí cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học công lập tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành:
19/07/2011
Ngày hiệu lực:
19/07/2011
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
QĐ Về việc bãi bỏ, thay thế và bổ sung thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành:
09/06/2010
Ngày hiệu lực:
09/06/2010
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quy định mức thu, quản lý và sử dụng tiền dạy thêm học thêm địa bàn tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành:
09/12/2009
Ngày hiệu lực:
09/12/2009
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Về việc ban hành Quy định về dạy thêm học thêm
Ngày ban hành:
11/06/2007
Ngày hiệu lực:
11/06/2007
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quyết định ban hành quy chế xét công nhận tốt nghiệp THCS
Ngày ban hành:
05/04/2006
Ngày hiệu lực:
05/04/2006
Trạng thái:
Đã có hiệu lực